Disclaimer

Aansprakelijkheid
Alle webpaginas op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door GDH stucwerken. Toch kunnen zich onvolkomenheden voordoen. GDH stucwerken kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie. Dat geldt ook voor enige directe of indirecte schade welke anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derde leveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd.

GDH stucwerken kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de paginas op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Privacy statement
De website van GDH stucwerken is gratis te bezoeken. In een beperkt aantal gevallen zal om uw persoonlijke gegevens worden verzocht om dienstverlening op maat te kunnen verzorgen. Verschafte gegevens van het bezoek aan deze site worden voor statistische doeleinden bijgehouden. Daarbij zullen nooit individuele gegevens worden gehanteerd.